KALİTE, İSG VE ÇEVRE POLİTİKASI

Ambalajlama Makinelerinin Üretimi Ve Satışı Ve Body Sleeve Giydirme Ve
Emniyet Bandı Uygulamaları kapsamında faaliyet gösteren kuruluşumuzda;
Sektörde Tecrübeli ve Sürekli Gelişmeyi Benimseyen Yönetim Anlayışı, Öncü
Teknolojisi ve Eğitimli Personeli ile Müşterilerine zamanında, Hatasız Ürün Sunarak
Müşteri Memnuniyetini Sürekli Kılmayı Amaç Edindik.
Kuruluşumuz; faaliyetlerinin her aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliğini ve Çevreyi
Etkileyecek noktaları sistemli bir şekilde tespit ederek, gelecek nesillere temiz bir
Çevre bırakmak, personelinin ve üçüncü şahısların sağlığını- refahını korumaya
Yönelik tedbirleri alarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak amacı ile yürürlükteki tüm yasal ve
Diğer şartlara uymayı, Çevre kirlenmesini ve gereksiz kaynak tüketimin engellemeyi,
Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında personelimizi ve Tedarikçilerimizi
Sürekli bilinçlendirmeyi,
Çevre boyut ve etkilerini en aza indirmeyi, Çalışanlarımızın katılımını sağlayarak
Tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin en aza indirilmesini sağlamayı,
Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlenmek için gerekli kaynağı sağlamayı ve
Tedbirleri almayı ve yönetim sistemleri kapsamında sürekli iyileşmeyi taahhüt ederiz.